Nowy materiał w Kursie Google Analytics: Eksportowanie do pliku

Dodałem do kursu Google Analytics nową lekcję, w której opisuję w jaki sposób można eksportować raporty do pliku, w tym do atrakcyjnego wizualnie PDF. Dodatkowo opisany został sposób w jaki można stworzyć harmonogram wysyłania raportów na wskazany adres email.

Nowy materiał dostępny jest na stronie Eksportowanie raportów Google Analytics do pliku.