Category: Webanalytics

Google Analytics w WordPress

WordPress jest już bardzo dojrzałą platformą blogową o olbrzymich możliwościach. Możliwości te pozwalają stworzyć serwis o dowolnej tematyce, przed którym mogą być stawiane konkretne cele biznesowe. Śledzenie realizacji tych celów możliwe jest między innymi dzięki bezpłatnemu narzędziu do śledzenia ruchu w serwisie jakim jest Google Analytics.